STAKADO Coaching, Talent- & Organisatieontwikkeling

Artikel in brandweermagazine

Mijn bedrijf heet STAKADO. De letters staanvoor Ontwikkeling Door A. KATS, maar danachterstevoren. Net even anders, daar hou ikvan. Mijn motto is “ Als het niet kan zoals hetmoet, dan moet het maar zoals het kan” .

Wie ben ik? Mijn naam is Angélique Kats,geboren en getogen in Meppel. In 2010 beslootik dat het tijd was voor mijn eigen bedrijf omaandacht te kunnen besteden aan dat wat ik hetallerleukste vind om te doen. Dat is mensen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Als mensen zichzelf leren kennen,leren waarderen hoeveel en welke kwaliteitenze hebben, ontstaat zelfverzekerdheid. En daar gaat een mens zo mooi van stralen. Daar kan ik oprecht van genieten. Ik ben trainer en professional coach en binnen deze rollen maak ik veelvuldig gebruik van het DISC Gedragstijlprofiel . Dit geeft inzicht in een voorkeursvolgorde wat betreft gedrag. Soms zit tussen het zgn. kerngedrag en het gedrag dat je inzet op de werkvloer of in een relatie, een (groot) verschil en loop je misschien nodeloos leeg qua energie. En in mijn beleving verlies je in de aanpassing aan kracht. Zo’n energielek opsporen, helpen dichten of voorkomen, daarkan ik bij ondersteunen.

Door het DISC Gedragstijlprofiel ook in te zetten in teams, ontstaat er veelal een betere communicatie en gemakkelijkere manier vansamenwerken.Gedrag is soms niet meer effectief en komt dan mogelijk voort uit een onbewust belemmerende overtuiging.

Doordat ik PSYCH-K® Facilitato r ben, kan ik helpen bij het ombuigen van zo’novertuiging. Zonder uitgebreid te graven in het verleden. In het hier en nu, kijkend naar hoe het weer voor je kan werken in de toekomst. Lekker praktisch en snel.

Sinds 2020 ben ik gecertificeerd Vitality MindChallenge® (VMC) Coach en werk ik actief samen met het Nationaal Centrum Preventie Sress & Burn-out (NCPSB). Met de aanpak van het NCPSB d.m.v. het inzetten van de VMC kan 96,2% van psychisch verzuim worden voorkomen. Ruim de helft van de beroepsbevolking heeft nu sterk verhoogd risico op verzuim door stressklachten, overspanning of burn-out. 7,1% van de beroepsbevolking verzuimt al regelmatig door stressklachten, overspanning of burn-out. 17,1% van de beroepsbevolking met dit soort klachten zit in de acute gevarenzone met een sterk verhoogd risico langdurig uit te vallen. De gemiddelde duur van stress gerelateerd verzuim is de afgelopen jaren fors toegenomen. De ruime meerderheid (70-80%) van mensen zien hun uitval niet aankomen. Een fors maatschappelijk probleem dus. Corono heeft daar niet in positieve zin nog eens extra aan bijgedragen.De aanpak van het NCPSB is uniek. Nu het merendeel van de mensen hun uitval zelf niet ziet aankomen, richt de aanpak van het NCPSB zich op alle medewerkers. Ook op diegenen die zich “goed” voelen. Dit leidt tot echte preventie en uitval kan hierdoor worden voorkomen.Uiteraard draag ik daar graag aan bij. Deze dienst is voor organisatie die Duurzame inzetbaarheid een warm hart toedragen en invulling willen geven, uitermate interessant en helpt mij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan Organisatieontwikkeling.

Meer weten? Neem dan contact op. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Voor coaching is vertrouwen en veiligheid van belangen alleen jij kunt bepalen of dat er is.

Artikel in brandweermagazine

Mijn bedrijf heet STAKADO. De letters staanvoor Ontwikkeling Door A. KATS, maar danachterstevoren. Net even anders, daar hou ikvan. Mijn motto is “ Als het niet kan zoals hetmoet, dan moet het maar zoals het kan” .

Wie ben ik? Mijn naam is Angélique Kats,geboren en getogen in Meppel. In 2010 beslootik dat het tijd was voor mijn eigen bedrijf omaandacht te kunnen besteden aan dat wat ik hetallerleukste vind om te doen. Dat is mensen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Als mensen zichzelf leren kennen,leren waarderen hoeveel en welke kwaliteitenze hebben, ontstaat zelfverzekerdheid. En daar gaat een mens zo mooi van stralen. Daar kan ik oprecht van genieten. Ik ben trainer en professional coach en binnen deze rollen maak ik veelvuldig gebruik van het DISC Gedragstijlprofiel . Dit geeft inzicht in een voorkeursvolgorde wat betreft gedrag. Soms zit tussen het zgn. kerngedrag en het gedrag dat je inzet op de werkvloer of in een relatie, een (groot) verschil en loop je misschien nodeloos leeg qua energie. En in mijn beleving verlies je in de aanpassing aan kracht. Zo’n energielek opsporen, helpen dichten of voorkomen, daarkan ik bij ondersteunen.

Door het DISC Gedragstijlprofiel ook in te zetten in teams, ontstaat er veelal een betere communicatie en gemakkelijkere manier vansamenwerken.Gedrag is soms niet meer effectief en komt dan mogelijk voort uit een onbewust belemmerende overtuiging.

Doordat ik PSYCH-K® Facilitato r ben, kan ik helpen bij het ombuigen van zo’novertuiging. Zonder uitgebreid te graven in het verleden. In het hier en nu, kijkend naar hoe het weer voor je kan werken in de toekomst. Lekker praktisch en snel.

Sinds 2020 ben ik gecertificeerd Vitality MindChallenge® (VMC) Coach en werk ik actief samen met het Nationaal Centrum Preventie Sress & Burn-out (NCPSB). Met de aanpak van het NCPSB d.m.v. het inzetten van de VMC kan 96,2% van psychisch verzuim worden voorkomen. Ruim de helft van de beroepsbevolking heeft nu sterk verhoogd risico op verzuim door stressklachten, overspanning of burn-out. 7,1% van de beroepsbevolking verzuimt al regelmatig door stressklachten, overspanning of burn-out. 17,1% van de beroepsbevolking met dit soort klachten zit in de acute gevarenzone met een sterk verhoogd risico langdurig uit te vallen. De gemiddelde duur van stress gerelateerd verzuim is de afgelopen jaren fors toegenomen. De ruime meerderheid (70-80%) van mensen zien hun uitval niet aankomen. Een fors maatschappelijk probleem dus. Corono heeft daar niet in positieve zin nog eens extra aan bijgedragen.De aanpak van het NCPSB is uniek. Nu het merendeel van de mensen hun uitval zelf niet ziet aankomen, richt de aanpak van het NCPSB zich op alle medewerkers. Ook op diegenen die zich “goed” voelen. Dit leidt tot echte preventie en uitval kan hierdoor worden voorkomen.Uiteraard draag ik daar graag aan bij. Deze dienst is voor organisatie die Duurzame inzetbaarheid een warm hart toedragen en invulling willen geven, uitermate interessant en helpt mij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan Organisatieontwikkeling.

Meer weten? Neem dan contact op. Een eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Voor coaching is vertrouwen en veiligheid van belangen alleen jij kunt bepalen of dat er is.